Voor boekingen kunt u contact opnemen  met:
de Schrijverscentrale
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
T 020 623 49 23
www.deschrijverscentrale.nl